TRANSPORT (2019-2020)

SR. NO VILLAGE AMOUNT
1 KALWAKA 1100
2 BHURJA 1100
3 MANDPURI 1000
4 SHIKNDERPUR 850
5 NAGLA BHIKU 850
6 DUDHOLA 800
7 PRITHLA 900
8 TATARPUR 900
9 MIRAPUR 850
10 DEVLI 900
11 BAGHOLA 800
12 FIROJPUR 650
13 AGWANPUR 700
14 AALHAPUR 500
15 ERA GROUP 550
16 SRS SEC.-5 600
17 PATRI 600
18 AAMRU 700
19 PALWAL CITY 700
20 ATOHAN 800
21 KUSHLIPUR 750
22 RAHRANA 750
23 CHANDHUT 800
24 GHORI 800
25 SUJWARI 800
26 CHIRWARI 750
27 KITHWARI 750
28 ALAWALPUR 750
29 NEW GAON 750
30 NAGLA AALHAPUR 750
Edit